Toegevoegde waarde instructeuropleiding

Onze instructeuropleiding biedt niet alleen een technisch traject om de zeil- en surfvaardigheden te vergroten, het blijkt ook een verrassende levensschool te zijn gericht op groei & verbinding.

Tijdens het 45 jarig jubileum van de zeilschool vernamen we van veel (oud-)instructeurs hoe verrijkend de zeilschooltijd voor hun loopbaan en sociale leven is geweest. Zij vertelden dat ze op leidinggevende plekken terecht zijn gekomen of inmiddels een succesvolle onderneming zijn gestart, mede dankzij de veelomvattende instructeursopleiding.
 
Goed leren zeilen en surfen is één doel van onze opleiding. Een ander belangrijk oogmerk is het leren dragen van verantwoordelijkheid, het leren ontvangen én geven van leiding. Ook wordt geleerd hoe je goed kunt samenwerken.
De omgang met kinderen en volwassenen, het organiseren van activiteiten, het geven van presentaties doen je zelfvertrouwen groeien. Sociale vaardigheden worden versterkt, de leergierigheid vergroot en het vermogen tot observeren versterkt.  

Van de deelnemers aan  ons begeleidings- en coachingstraject vragen we, ongeacht de leeftijd, dat ze actief en positief hun steentje bijdragen aan de goede sfeer en daar waar nodig helpen. Je steentje bijdragen op het water en aan wal, dus ook bij de horeca. Je leert zorg te dragen voor mens en materiaal en krijgt oog voor het reilen en zeilen van de zeilschool als onderneming.

In de opleiding staat een natuurlijke stijl van lesgeven centraal. Je leert als het ware mee te bewegen met het leerproces van de cursist. Telkens opnieuw afstemmen op zijn niveau, leertempo, leerstijl en (communicatieve) vaardigheden. Kwaliteiten als geduld, inlevingsvermogen, nieuwsgierigheid, flexibiliteit, creativiteit en relativeringsvermogen worden ontwikkeld en versterkt.

Ook voor het zeilen en surfen geldt dat niet één weg of één methode zaligmakend is. Je leert je eigen koers te varen en tegelijkertijd open te staan voor nieuwe ontwikkelingen. Welke ruimte neem jij in en welke ruimte gun je de ander? Wij schenken je vertrouwen en bieden je alle kansen. We gunnen jou de ruimte voor je eigen leerproces, waarin het maken van ‘fouten’ wordt gezien als voeding tot groei.

Het zijn zomaar wat voorbeelden van datgene wat onze instructeuropleiding te bieden heeft. Vanzelfsprekend vormt de technische vaardigheidstraining een sterke peiler. Van onschatbare waarde is, gezien de vele reacties van onze (oud-) instructeurs, die andere peiler: de zeilschool als levensschool.

Zeilschool Aalsmeer: dé zeilschool voor plezier en kwaliteit!
Zeilschool Aalsmeer: actief, ontspannend en verbindend!

VDWS, Grundschein, VDWS basislicentie, VDWS windsurfen, VDWS catamaran, VDWS zeilen CWO, CWO zeilschool, CWO diploma, CWO zeilcursus, zeilkamp, zeilschool 

Nix Windfoil

Zeilschool Aalsmeer
Kudelstaartseweg 64
1433 GK Aalsmeer
0297-320122
info@zeilschoolaalsmeer.nl
NL94RABO0380154943
Openingstijden: ma t/m zo van 9.00-18.00uur
plan je route